Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης γενικών υπηρεσιών έτους 2023 της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου σε τρίτο, λόγω αδυναμίας του δήμου να εκτελέσει τις εν λόγω υπηρεσίες με ίδια μέσα»

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print