Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εκχιονισμός και αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» με τη διαδικασία του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print