Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017
image_print