Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» σε τρίτο με ανοικτή διαδικασία, λόγω αδυναμίας του Δήμου να την εκτελέσει με ίδια μέσα

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022
image_print