Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση 2 στύλων και 2 Φ.Σ. S -17 στην Τ.Κ. Καλού Αγρού

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print