Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011
image_print