Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού» και ψήφιση πιστώσεων»

Τρίτη, 18 Απρίλιος 2017
image_print