Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων δημοπράτησης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και προμήθεια δύο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων», στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
image_print