Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στον Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
image_print