Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στον Π.Σ. ΔΟΞΑ Αν.Καστρινός

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
image_print