Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας εργασιών 2020 λόγω αδυναμίας εκτέλεσής τους με ιδία μέσα.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print