Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση δύο (2) Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμήματος 6 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών» της εταιρείας Μακρόπουλος Κων/νος της γενικής υπηρεσίας «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων»

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print