Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.5β),περ.αα) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107, ΤΟΥ Ν.4495/17.

Δευτέρα, 17 Σεπτέμβριος 2018
image_print