Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος Σ. Π. του Σ.”

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021
image_print