Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1206/2018: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ [Θ,ΙΘ,ΙΒ]»

Πέμπτη, 16 Αύγουστος 2018
image_print