Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1298/2018: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ)»

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print