Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – θ) Τοποθέτηση ικριωμάτων, ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print