Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου Δήμου Δράμας

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
image_print