Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία σε διαιρετό τμήμα του με αρ. 395 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέας Κρώμνης, με ΚΑΕΚ 090142109027 και εμβαδόν 2.002,00 τ.μ., επί αγροτικής οδού

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024
image_print