Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» της CHRISTIAN ARTESIO ΙΚΕ, εντός του αγροτεμαχίου 1108 του Αγροκτήματος Χωριστής Δράμας, ιδιοκτησίας του κ.Αργυρίου Χρήστου, επί Δημοτικής οδού

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print