Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Στάβλος αιγοπροβάτων» ιδιοκτησίας του κ. Πιλιτσίδη Χαράλαμπου, εντός των με αρ. 1521 και 1572 αγροτεμαχίων του Αγροκτήματος Χωριστής

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020
image_print