Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών» της Ετόγλου Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε., εντός των αγροτεμαχίων 637α & 637δ του Αγροκτήματος Προαστείου Δράμας, ιδιοκτησίας του κ. Ετόγλου Ιωάννη, επί Δημοτικής οδού

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
image_print