Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022
image_print