Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print