1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ