Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που θα γίνουν καθυπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012
image_print