Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου από το Δήμο Δράμας στο Ν.Π. με την επωνυμία : «Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας »

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014
image_print