Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019
image_print