Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
image_print