Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018
image_print