Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»

Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018
image_print