Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο : «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Δράμας» και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού»

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021
image_print