Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων γατών»

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
image_print