Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2011» προϋπολογισμού 50.000€ με τον ΦΠΑ.

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011
image_print