1

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2011» προϋπολογισμού 50.000€ με τον ΦΠΑ.