Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

«Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ » προϋπολογισμού 99.500€ με τον ΦΠΑ.

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011
image_print