Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011» προϋπολογισμού 300.000€ με τον ΦΠΑ

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011
image_print