1

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011» προϋπολογισμού 300.000€ με τον ΦΠΑ