Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2022.

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
image_print