Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018
image_print