Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Καθορισμός του δικαιώματος χρήσης Νεκροταφείων για το έτος 2021
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΡΡ4Ω9Μ-4ΕΨ 26/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 1452/15-01-2021 Αρ. Αποφ.: 2-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του άρθρου 65 παρ. 7 του Ν.4688/2020 σε τμήματα οδών περιμετρικά της πλατείας Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης της Δράμας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω8ΦΣΩ9Μ-ΛΥ9 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 28282/20-10-2020 Αρ. Αποφ.: 20-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Τηλεδιάσκεψης (e: presence) Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΜ1ΜΩ9Μ-ΤΟ0 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 28315/20-10-2020 Αρ. Αποφ.: 19-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του άρθρου 65 παρ. 7 του Ν.4688/2020 στις οδούς Χελμού, Γ. Σταύρου και σε τμήματα οδών περιμετρικά της πλατείας Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης της Δράμας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΑΜΧΩ9Μ-ΩΚΣ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 17782/22-07-2020 Αρ. Αποφ.: 17-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω8ΞΦΩ9Μ-8Τ9 04/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 9-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας σε εφαρμογή του Ν. 4497/2017
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΩ9ΒΩ9Μ-ΦΡΤ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 6140/28-02-2019 Αρ. Αποφ.: 7-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 684ΦΩ9Μ-ΤΙ1 22/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2842/30-01-2019 Αρ. Αποφ.: 06-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω6Ω5Ω9Μ-4ΕΒ 28/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35436/22-11-2018 Αρ. Αποφ.: 34-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 60ΞΖΩ9Μ-Η2Ρ 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32418/30-10-2018 Αρ. Αποφ.: 306/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη διακοπή λειτουργίας καταστήματος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΦΖΕΩ9Μ-Β16 22/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 27743/19-09-2018 Αρ. Αποφ.: 30-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της 51/27-09-18 απόφασης ΔΚ Δράμας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΨΜΦΩ9Μ-Π7Ξ 22/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 30912/16-10-2018 Αρ. Αποφ.: 28-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Λ11Ω9Μ-ΩΡ9 22/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29734/05-10-2018 Αρ. Αποφ.: 27-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «Αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας Χ. Χ. του Χ., που βρίσκεται επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧ, λόγω λειτουργίας άνευ γνωστοποίησης και χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΡΚΨΩ9Μ-ΙΣ6 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 25053/24-08-2018 Αρ. Αποφ.: 26-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ6ΩΞΩ9Μ-ΔΡ8 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 24120/14-08-2018 Αρ. Αποφ.: 25-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ7Γ4Ω9Μ-6ΣΙ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 22498/30-07-2018 Αρ. Αποφ.: 23/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ