Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ξ1ΒΩ9Μ-ΡΑΦ 17/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 19588/11-05-2023 Αρ. Αποφ.: 14-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΟΜΗΩ9Μ-Ο18 27/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 43908/25-10-2022 Αρ. Αποφ.: 24-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 62Λ1Ω9Μ-ΚΙΗ 05/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 34461/1-9-2022 Αρ. Αποφ.: 15-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Δράμας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΡΥΩΩ9Μ-4Α3 20/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 22421/09-06-2022 Αρ. Αποφ.: 11-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση χαρακτηρισμού κοινόχρηστου χώρου ως προσωρινή αφετηρία δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΣ39Ω9Μ-Ψ1Α 18/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 521/07-02-2022 Αρ. Αποφ.: 7-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΦΒΩΩ9Μ-8Α3 10/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 5439/9-2-2022 Αρ. Αποφ.: 3-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΤΣΔΑ) του Δήμου Δράμας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΟΙΧΩ9Μ-ΛΡ3 31/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 266/18-1-2022 Αρ. Αποφ.: 2-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ1ΞΗΩ9Μ-ΖΤΙ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 2307/19-1-2022 Αρ. Αποφ.: 1-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΒ3ΒΩ9Μ-44Σ 24/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 38470/24-09-2021 Αρ. Αποφ.: 28-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια τηλεδιάσκεψης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΒΠΕΩ9Μ-ΖΚΖ 27/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 28911/22-07-2021 Αρ. Αποφ.: 22-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΑΤΜΩ9Μ-Υ57 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 16-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός του δικαιώματος χρήσης Νεκροταφείων για το έτος 2021
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΡΡ4Ω9Μ-4ΕΨ 26/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 1452/15-01-2021 Αρ. Αποφ.: 2-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του άρθρου 65 παρ. 7 του Ν.4688/2020 σε τμήματα οδών περιμετρικά της πλατείας Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης της Δράμας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω8ΦΣΩ9Μ-ΛΥ9 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 28282/20-10-2020 Αρ. Αποφ.: 20-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Τηλεδιάσκεψης (e: presence) Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΜ1ΜΩ9Μ-ΤΟ0 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 28315/20-10-2020 Αρ. Αποφ.: 19-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του άρθρου 65 παρ. 7 του Ν.4688/2020 στις οδούς Χελμού, Γ. Σταύρου και σε τμήματα οδών περιμετρικά της πλατείας Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης της Δράμας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΑΜΧΩ9Μ-ΩΚΣ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 17782/22-07-2020 Αρ. Αποφ.: 17-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ