Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου :«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
image_print