Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print