Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022
image_print