Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2022 και ειδικότερα του τμήματος εργασίας Δ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ, ανακήρυξη προσωρινoύ αναδόχου

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print