Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης (πυροφύλακες) για το έτος 2019

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print