Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (τμήματος) Υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
image_print