Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (τμήματος) Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
image_print