Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμήματος υπηρεσιών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print