Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα: Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για τους μήνες Αύγουστο/2018, Σεπτέμβριο/2018 και έως 08 Οκτωβρίου 2018 και Ηχητική κάλυψη συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δράμας στις 09/08/2018

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print